Guide to Stimulus package on SST for hotels


Dasar Cukai Perkhidmatan Bil 9/2020
Layanan Cukai Ke Atas Perkhidmatan Dalam Kumpulan A:
Penginapan Jadual 1 Peraturan-peraturan Cukai Perkhidmatan 2018 Di Bawah Pakej Rangsangan Ekonomi 2020 (Pre 2020)